Bedrift flytte tilbud

Slik melder du flytting

Er du på flyttefot? Da er det mye å huske på, blant annet flyttemelding. En flyttemelding må registreres seneste 8 dager etter du flytter fra den tidligere adressen, men mange velger å melde flytting i god tid før overtakelsesdato. Du kan melde flytting allerede 31 dager før flyttingen finner sted og vi viser deg hvordan.

Når du flytter, er det viktig å melde ifra til Folkeregisteret. Før var denne prosessen tidkrevende og manuell, men nå kan alt gjøres digitalt. På Skatteetaten sine nettsider kan du melde flytting til både Folkeregisteret og Posten samtidig. 

Dersom du skal flytte med hele familien, kan du melde dette inn samtidig. Familie regnes som ektefeller, partnere, samboere med felles barn eller andre barn du har et forelderansvar for. Dette gjelder imidlertid kun hvis hele familien flytter samlet fra en adresse til en annen adresse.

Hvorfor må jeg melde flytting?

Folkeregisteret skal ha en oversikt over hvor vi oppholder oss mest. Vår addresse har nemlig stor betydning for våre plikter og rettigheter i samfunnet. Adessen avgjør hvor vi kan stemme og hvilke ytelser vi har rett på fra det offentlige. 

Staten bruker også oversikten til Folkeregisteret for å planlegge offetnlige tjenester. Statistikken for hvor mange som bor i hver kommunne, er viktig i planelggeinen av for eksempel barnehager, eldretilbud, skoler og sykehjemsplasser.

Må studenter melde flytting?

Som hovedregel må alle som flytter innenlands melde ifra om dette, men det finnes et unntak for studenter. Dersom du er student kan du selv velge om du ønsker å sende flyttemelding til din nye hybel eller bolig. Hvis foreldrene dine, barn eller ektefelle fortsatt bor på hjemstedet, kan du også beholde dette som folkeregistret adresse.

Mange studenter velger å ikke melde flytting, men kan det kan være lurt å tenke gjennom dette valget nøye. Hvor du er folkeregistret påvirker blant annet hvor du kan stemme ved valg og i noen tilfeller hva du får i lån.

Du kan ha en annen postadresse enn folkeregistret adresse. Nettopp derfor er det mange i førstegangstjenesten og studenter som ikke melder flytting. I de fleste tilfeller vil du også være dekket av foreldrene dine sin innboforsikring dersom dere er folkeregistret på samme adresse. Melder du flytting må du selv skaffe deg denne forsikringen. 

Hvor lang er behandlingstiden på flyttemelding?

Enhver flyttemelding har en behandlingstid. På nettsidene til Skatteetaten kan du alltid sjekke status eller gjøre visse endringer på meldingen om flytting. I noen tilfeller blir saken godkjent automatisk, men dette skjer ikke alltid. 

Hvis saken går til en manuell saksbehandler, vil du få informasjon om dette. Du kan beregne en behandlingstid på inntil tre uker. Når søknaden er godkjent og registrert, vil du få en digital kvittering på dette i innboksen på Altinn.

Hvordan fylle ut flyttemelding

På nettsiden til Skatteetaten kan du som nevnt melde flytting til Posten og Folkeregisteret samtidig. Dersom du gjør dette, vil Posten automatisk videresende brevene dine gratis i to måneder. Det er viktig at du fyller inn riktig informasjon for at behandlingstiden skal bli kortest mulig.

Hvis du også skal melde flytting for eventuelle barn må disse føres opp med fødselsnummer. Dersom din nye bolig har flere boenheter, må du også oppgi bruksenhetsnummer. Samboere som ikke har felles barn, må melde flytting hver for seg og for de/det eventuelle barnet de har foreldreansvar

Det er lett å melde flytting, men det er også lett å glemme denne plikten midt i en flytteprosess. Et godt tips er å melde flytting så tidlig som mulig, altså 31 dager før flyttedato. Da slipper du denne bekymringen når flyttekaoset står på som verst. 

Ta en titt på Skatteetatene sine nettsider og følg deres instruksjoner for skjema og utfylling. Søknaden går fort og Skatteetaten stiller opp dersom du har spørsmål eller henvendelser. Lykke til i ditt nye hjem!